Tìm nhanh
 
Nhãn hiệu
Số chỗ
 
  Đặt xe
 
Nhãn hiệu
Số chỗ
Địa điểm
 
  Xem theo nhãn hiệu
» LACETTI
» ALTIS
» KIA CAREN
» KIA MORNING
» INNOVA
» HYUNDAI
» MERCEDES
» FORD
  Xem theo chủng loại
4 chỗ 29 chỗ
7 chỗ 35 chỗ
16 chỗ 45 chỗ
25 chỗ Tất cả
 
KIA MORNING

1. Thời gian sử dụng xe: 12 h/ngy
2. Km sử dụng: 200 km/ngy
3. Gi cước: 550.000 VND/ngy
4. Ngoi giờ: 20.000 VND/h
5. Pht sinh km: 4.000 đ/km
6. Thế chấp bằng tiền mặt hoặc ti sản tương ứng 30.000.000 đồng, km theo hộ khẩu hoặc chứng minh thư gốc.

 
KIA MORNING

1. Thời gian sử dụng xe: 12 tiếng/01ngy
2. Km sử dụng: 200 km/01 ngy
3. Gi cước: ..............đồng/01 ngy
4. Ngoi giờ: ............./1tiếng

 
Lượt truy cập : 266458   Trực tuyến: 2